Allmänna bestämmelser

Köpvillkor är enligt den vid avtalets tecknande gällande konsumentköplag och konsumenttjänstlag.

Leverans

 • Med leveransvecka avses då det lämnar fabriken.
 • Tidpunkt för montage avtalas mellan er och säljaren.

Mottagande

 • Ni som kund behöver inte nödvändigtvis vara hemma vid leverans.
 • Anvisa lossningsplats om så är behövligt (tex. lägga ut en markering åt chauffören).
 • Misstänkta eller konstaterade transportskador skall anmälas till Akuta Fönsterhuset.
 • Förvara produkterna så skyddade det är möjligt i väntan på montage. (Är inplastade från fabriken.)

Förberedelser inför montering

 • Ta bort fönsterbänkar, gardinstänger, konsoler och eventuella kabelgenomföringar. Om inget annat överenskommits.
 • Markiser demonteras och återmonteras av beställaren om inget annat överenskommits.
 • Säkerställ fri arbetsyta framför fönstren.
 • Fönsterhuset använder en täckning på arbetsytorna.
 • Skydda extra känsliga golv och inredning för neddamning.

Efter montering

 • Slutfört montage kontrolleras gemensamt av säljare eller montör och köpare.
 • Protokoll Slutfört montage upprättas och signeras av båda parterna.

Förtydliganden/Klargöranden:

 • Spikhuvuden målas inte.
 • Utvändiga smygar och foder är grundmålade. Färdigmålning sker av beställaren och bör utföras inom ett år.
 • Ändträ på smygar och foder målas ej.
 • Akuta Fönsterhuset äger rätt att bättra obetydliga skönhetsfel och transportskador.
 • Energieffektiva fönster kan vid vissa tillfällen, främst höst och vår, drabbas av kondens på utsidan av glasen. Detta är inget produktfel och beskrivs närmare på Akuta Fönsterhusets hemsida och i skötselinstruktionen.

Akuta Fönsterhuset reserverar sig för alla dolda problem som ej är möjliga att konstatera vid offerttillfället såsom:

 • Obalans i ventilation
 • Vattenskador
 • Bärande karmar
 • Konstruktionsfel
 • Spånfyllning mot karm
 • Dolda elkablar
 • Sprickor i tegel, puts och eternitplattor vid montage

Fakturering sker efter slutfört montage. Betalningstid är 10 dagar.

Garantisedel överlämnas i samband med slutfört montage.

Skötselinstruktioner och kvalitetsnormer finns på Akuta Fönsterhusets hemsida.

BBR 19

För Boverkets byggregler vänligen se http://www.boverket.se.

Frånträdande av ångerrätten

Köparen görs härigenom medveten om och accepterar att köparens rätt till ångerrätt enligt 9-11 §§ Distans- och

hemförsäljningslagen ej skall gälla mellan parterna och att ingen ångerrätt skall gälla för detta avtal. Köparen är medveten

om att detta avtal gäller fönster som till färg, form och mått är väsentligt anpassade efter köparens önskemål.